AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126
Administratívna budova

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Akciová spoločnosť sídli v Liptovskom Ondreji v regióne Liptova. Združuje pôdu približne 2700 vlastníkov z 19 katastrov miest a obcí, čo predstavuje po poslednej verifikácii výmeru 4812,6 ha.Z toho je 3203,6 ha trvalo trávnych porastov a 1608,9 ha ornej pôdy.

Hlavným výrobným programom je rastlinná výroba zameraná na výrobu krmovín a živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, predovšetkým kráv.

Akciovú spoločnosť riadi predstavenstvo:
predseda predstavenstva : Ing. Ján Paciga, PhD.
členovia: Ing. Marián Biskupič, Ing. Jozef Zajac, Ing. Augustín Dudek, Milan Lehotský
dozorná rada: predseda Marta Jančušová,
členovia: Ing. Ivica Michalidesová-Švandová, Mgr.,Ing. Janka Pacigová, PhD.Agria Lipt. Ondrej a.s. ponúka:

Na predaj - živočíšna výroba:


- plemenný baran Zušľachtená valaška, línie Fassinger, zo šľachtiteľského chovu Agrie Liptovský Ondrej. Hodnotený bol na trhu Liptovské Revúce 2016 ako E Rokord I., katalógové číslo 111; je
z línie Fassinger -09.

cena 600€+DPH


Bližšie info: 0903 262 407, alebo zv@agria-lo.sk,

Obrazok USG - ponúkame na predaj plemenného pinzgauského býka do prirodzenej plemenitby. Register: LUZ-510 po otcovi LUZ-004. Býk bol predvedený a ohodnotený na Chovateľskom dni pinzgauského dobytka 13.5.2017 v Podturni.
Info o cene: Ing. Dudek, hlavný zootechnik, mobil: 0903 635 082
- Jalovice plemena PINZGAU zo svojho šľachtiteľského chovu.
Bližšie info: zv@agria-lo.sk, alebo mobil: 0903 635 082- USG Echoson Desmin H., funkčný, nepoužívaný.

Info: zv@agria-lo.sk, alebo mobil: 0903 635 082

Obrázky USG, technický popis
Obrazok USG Obrazok USG Obrazok USG Technická špecifikácia

cena DOHODOU.Rastlinná výroba:

- balíkované seno.
Cena: 80 EUR za tonu.


Do prenájmu:
- V administratívnej budove celé I. poschodie na kancelárske účely.
Kontakt: Marta Jančušová, tel: 044/5474 835, mobil: 0903 635 081


Služby RV

Obilniny na predaj

© Ing. Dušan Uličný 2008, © FOTO: Dušan Žiaran