AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126
Administratívna budova

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Akciová spoločnosť sídli v Liptovskom Ondreji v regióne Liptova. Združuje pôdu približne 2700 vlastníkov z 19 katastrov miest a obcí, čo predstavuje po poslednej verifikácii výmeru 4812,6 ha.Z toho je 3203,6 ha trvalo trávnych porastov a 1608,9 ha ornej pôdy.

Hlavným výrobným programom je rastlinná výroba zameraná na výrobu krmovín a živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, predovšetkým kráv.

Akciovú spoločnosť riadi predstavenstvo:
predseda predstavenstva : Ing. Ján Paciga, PhD.
členovia: Ing. Marián Biskupič, Ing. Jozef Zajac, Mgr.,Ing. Janka Pacigová,PhD., Milan Lehotský
dozorná rada: predseda Marta Jančušová,
členovia: Ing. Ivica Michalidesová-Švandová, Mgr.Martina VolajováSlužby RV

Obilniny na predaj

© Ing. Dušan Uliený 2008, © FOTO: Dušan Žiaran