AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126
budova sídla

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Akciová spoločnosť sídli v Liptovskom Ondreji v regióne Liptova. Združuje pôdu približne 2700 vlastníkov z 19 katastrov miest a obcí, čo predstavuje po poslednej verifikácii výmeru 4812,6 ha.Z toho je 3203,6 ha trvalo trávnych porastov a 1608,9 ha ornej pôdy.

Hlavným výrobným programom je rastlinná výroba zameraná na výrobu krmovín a živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, predovšetkým kráv.

Akciovú spoločnosť riadi predstavenstvo:
predseda predstavenstva : Ing. Ján Paciga, PhD.
členovia: Ing. Marián Biskupič, Ing. Jozef Zajac, Ing. Augustín Dudek, Milan Lehotský
dozorná rada: predseda Marta Jančušová,
členovia: Ing. Ivica Michalidesová-Švandová, Mgr.,Ing. Janka Pacigová, PhD.Agria Lipt. Ondrej a.s. hľadá:

Do pracovného pomeru:

Dojiča, dojičku pre farmu Jakubovany, okres Lipt. Mikuláš,
Krmiča/zásobovača do živočíšnej výroby; požiadavky: Vodické oprávnenie pre traktor a nakladače, vyžaduje sa dôslednosť a zodpovednosť.

Bližšie info: 0903/635 082, alebo zv@agria-lo.sk,


Agria Lipt. Ondrej a.s. ponúka:

Na predaj:

- plemenný baran Zušľachtená valaška, línie Fassinger, zo šľachtiteľského chovu Agrie Liptovský Ondrej. Hodnotený bol na trhu Liptovské Revúce 2016 ako E Rokord I., katalógové číslo 111; je
z línie Fassinger -09.

cena 600€+DPH


Bližšie info: 0903 262 407, alebo zv@agria-lo.sk,

- Jalovice plemena PINZGAU zo svojho šľachtiteľského chovu.
Bližšie info: zv@agria-lo.sk, alebo mobil: 0903 635 082

Do prenájmu:
- V administratívnej budove celé I. poschodie na kancelárske účely.
Kontakt: Marta Jančušová, tel: 044/5474 835, mobil: 0903 635 081


Služby RV

Obilniny na predaj

© Ing. Dušan Uličný 2008, © FOTO: Dušan Žiaran