AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126

Rastlinná výroba

V rastlinnej výrobe hospodárime na 3203,56ha trvalotrávnych porastoch a 1608,99ha ornej pôdy.
Hlavným zameraním RV je výroba objemových krmív z trvalotrávnych porastov a porastov na ornej pôde, ďalej obilniny - Jačmeň jarný, Pšenica ozimná, Raž a olejniny - Repka olejná.

Poskytujeme služby:

Kombajnový zber obilovín, repky - LEXION 480 (2ks), CLASS MDW 527 (2ks),
lisovanie sena, slamy - LIS QUADRANT 3000, (1ks)
rezanie krmovín - CLASS JAGUAR 870 (1ks),
vakovanie krmovín - EUROBAGING 3000
postreky obilovín, repky - CHALENGER Spra-Coupe 4650
Cenník poskytovaných služieb RV

Ponúkame na predaj:

Balíkované seno ,
Jačmeň kŕmny ,
Pšenica
Vlastníci pôdy si môžu obilniny zakúpiť formou nájomného za poľnohospodársku pôdu.
KONTAKT: 044-5595316, 0903651716

Zber krmovín

Hlavné menu

© Ing. Dušan Uličný 2008, © FOTO: Dušan Žiaran