AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126

Živočíšna výroba


Živočíšna výroba nášho podniku je prioritne zameraná najmä na chov hovädzieho dobytka.
Z celkového počtu 2700 kusov máme približne 1100 až 1150 kráv. Sú zastúpené plemenami Pinzgau a Holstein (v červenej a čiernej forme). Do trhových fondov dodávame ročne 6,5 až 7 miliónov litrov mlieka. Prislúcha nám ročná kvóta mlieka viac ako 7 miliónov litrov.

Na farme v Liptovskej Porúbke sa pýšime chráneným šľachtiteľským chovom Pinzgauského plemena. Pravidelne dochovávame plemenných býčkov, ktorí následne pôsobia v prirodzenej plemenitbe alebo inseminácii.

Za účelom lepšieho využitia trvalých trávnych porastov sme v roku 2007 zakúpili jalovice plemena Charolais, ktoré nám uvedené porasty udržiavajú v rámci kritérií správnej farmárskej praxe.

Okrem HD chováme aj 550 kusov oviec a bahníc plemena Zošľachtená valaška. Tak ako Pinzgauské plemeno kráv, aj ovce sú šľachtiteľským chovom za účelom produkcie plemenného materiálu.

Na produkciu mlieka je zameraných 5 výrobných fariem v obciach Jakubovany, Liptovský Ondrej, Jamník, Vavrišovo, Liptovská Porúbka.

Časť zvierat je odchovávaná v podmienkach wellfare-u (dobré životné podmienky zvierat). Populáciu pinzgauského plemena máme zaradenú v ohrozených druhoch zvierat, k čomu využívame podpornú fondovú politiku.

Hlavné menu

© Ing. Dušan Uličný 2008, © FOTO: Dušan Žiaran